ซม.(เขียนตามคำอธิบายของลูกค้าหรือตามแบบพิมพ์เขียวที่ลูกค้านำมา)
  คน; ได้แก่ : อายุ :  ปี


ผนัง : เฟอร์นิเจอร์ :

  วัน
  บาท
    ข้อมูลได้ถูกส่งเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว