News

 

ไทวัสดุ-โฮมเวิร์ค ขอเชิญชวนซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพจากธกส.
     ไทวัสดุ – โฮมเวิร์ค ตอกย้ำแนวคิด “ไทวัสดุ เคียงข้าง สร้างสุข” เดินหน้าต่อเนื่องหวังเป็นส่วนหนึ่งช่วยแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ เตรียมเปิดพื้นที่ 13 สาขา ให้ธนาคารเพื่อการการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) นำข้าวสุขภาพ และข้าวหอมมะลิยี่ห้อ A-rice มาจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย ข้าวกล้องหอมนิล (1 กก.) 70 บาท, ข้าวกล้องงอก 3 สี(1 กก.) 70 บาท, ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ(1 กก.) 70 บาท,
ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่(1 กก.) 70 บาท, ข้าวสังข์หยด (1 กก.) 80 บาท, ข้าวหอมมะลิ (น้องข้าวหอม) 1 กก. 40 บาท และข้าวหอมมะลิ (น้องข้าวหอม) 5 กก. 160 บาท
     จึงขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่าน ซื้อข้าวหอมมะลิ 100% ยี่ห้อ A-rice ซึ่งเป็นข้าวที่มาจากผู้ปลูกที่เป็นเกษตรกรตัวจริงผ่านกระบวนการสหกรณ์ ซึ่งเกษตรกรเป็นสมาชิกและเป็นเจ้าของสหกรณ์ ภายใต้ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยจะมีการเปิดบูธจำหน่ายในร้านค้าไทวัสดุ และโฮมเวิร์ค ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 13 วัน 13 สาขา


News Other