News

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี


ได้รับรางวัลแพคเกจทัวร์ กรุงเทพ - อิตาลี (เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ตั๋วเครื่องบินไป - ลับ พร้อมที่พัก วัน คืน)  
จำนวน 
รางวัล (รางวัลละ ที่นั่ง) มูลค่า 120,000 บาท

ลูกค้าชื่อ : คุณกาญจนา จรรยารุ่งโรจน์

News Other